Collectief Arbeidsrecht Pensioenrecht Verzekeringsrecht
Bedrijfstakpensioenfonds wet- en regelgeving

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De informatie kan niet worden beschouwd als advies. Uiteraard kan wel een op uw specifieke situatie afgestemd advies worden gegeven. Hoewel de inhoud van de website met grote zorvuldigheid tot stand is gekomen, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. 

Reinders Advocatuur BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voorvloeit uit of verband houdt met (het gebruik van) de informatie op de website. 

Disclaimer  |  Algemene voorwaarden | Klachten